Kdy vypnout první kampaň

Nikola Tesla kdysi pronesl: „Člověk najde pravdu, překročí ji a jde dál“. Co když jste našli správnou marketingovou strategii, ale neměla dostatečně dlouhý časový úsek nebo rozpočet aby vám ukázala, že je to ta pravá? Na začátku nikdo neví kolik investovat a jak postupovat při rozběhnutí prvních marketingových kampaní.

Dříve než svoji první kampaň zatratíte, poraďte se s profesionálem. Často chybí velmi málo k tomu, aby začala plnit vaše cíle.

Zohledněte kanál, na kterém běží vaše kampaň. Každý kanál má jiná specifika.

Musíte vědět, co lze hodnotit hned, co po pár dnech a co po týdnech či měsích.

Příklady hodnocení

Příklad s PPC: Otevřete ubytovnu v rekreační oblasti, která je určena pro turisty, kteří nehledí na komfort, chtějí levné ubytování a jejich hlavním cílem je příroda v okolí. Ve vyhledávací síti se bude vaše ubytovna ukazovat na klíčová slova dané oblasti, ale nebude patrné, že se jedná o ne příliš útulné ubytování. Je velká pravděpodobnost, že uživatelé na vaši reklamu s „levným ubytováním v místě X kliknou, ale po zjištění reality zase odejdou. V takovém případě je lepší zvolit jinou strategii a kampaň vypnout.

Příklad s FB reklamou: Kampaně na sociální síti Facebook potřebují z pravidla minimální rozpočet a několik dní na to, abyste získali potřebná data. Pro lepší pochopení si přečtěte 10 Božích přikázání spolupráce s online marketérem, kde najdete nejčastější chyby, ke kterým při spolupráci dochází a jak se jim vyvarovat. FB kanál může být vhodný prostor pro komunikaci, získání zpětných vazeb a firemní reprezentaci, ale nemusí být vhodným kanálem placené reklamy. Každé podnikání má své vlastní dominantní kanály pro tuto aktivitu a ne vždy je tomu Facebook.

Jak dlouho nechat běžet kampaň

→ První kampaň (je-li nastavená správně) potřebuje zpravidla týdny, ideálně kvartál, abyste získali potřebná data pro hlubší analýzu. Musí to být kampaň se strategií nesoucí přijatelné výsledky.

→ Zjistíte-li, že má kampaň klíčové chyby (technické, gramatické, obsahové), řešte to hned.

→ Pokud nemá spuštěná kampaň žádnou strategii, nedávejte ji víc než týden (z praxe známe ranky, které se pohybovaly od 5 do 20 dní).

Lucie Hron | Kaskara