E-book: Jak na projekty v krizi

Jak na projekty v krizi

První kroky v krizi nyní za 145 Kč

Při zahájení každého projektu je důležité identifikovat hrozby, které s ním přímo souvisí. V krizových časech to platí dvojnásobně. Bohužel šablonu na to nenajdete. Každý projekt je natolik jedinečný, že nelze uplatňovat stejné techniky na projekty, i když mají společný jmenovatel.

Máte rozdělaný projekt a nevíte jak dál v nestabilních podmínkách? Nečekejte na hospodářský růst. Období rozkvětu se zkracuje a v tržním prostředí se více a více stává oscilujícím parametrem. Krizová období byla kdysi doménou dlouhodobých úseků. To už velmi dlouho neplatí. Váš projekt by se tak nikdy nemusel dočkat světla na slunci.

Skvělé, že jste se nevzdali! Tento e-book vám ukáže, že budovat business můžete v každém období. Poradí vám, jaké kroky musíte udělat proto, abyste začali růst i v časech krize. Ukáže vám, jak vnímat krizová období, jak k nim přistupovat z pozice manažera a nakonec jak změnit produktovou strategii, aby vyhovovala podmínkám na trhu. V e-booku uvádím vlastní zkušenosti, řešení a budování businessu v době Velké recese (2007-2015), kdy čelila světová ekonomika největšímu poklesu od pádu newyorské burzy v roce 1929.

Co v e-booku najdu?

  • Jak přistupovat k projektu v krizi.
  • První kroky, které musíte udělat, abyste začali růst.
  • Změníte vaše vnímání a pohled na krize.
  • Jak jednat z vedoucí pozice v krizové situaci.
  • Jak postupovat ve změnách produktové strategie.
  • Odhalí klíčový prvek prodeje v krizi.
  • Otevře vám dveře do oblasti risk managementu.
  • Principy, díky kterým získáte nový pohled na řízení.
  • Skutečnosti z praxe, které nejsou vidět.

Pro koho je e-book určen

E-book je určen primárně lidem, kteří podnikají nebo plánují rozjet projekt (myšleno úkol, který bude mít na starostí více než jeden člověk). E-book mohou využít drobní podnikatelé nebo manažeři MSP, kteří mají na starost obchodní aktivity.

E-book se specializuje na dopady způsobené vnějšími krizemi (politické, ekonomické, finanční, geopolitické, enviromentální, legislativní aj.)

Projekty v krizi

Koupit e-book zde

 data-srcset