2 Důvody ukončení vztahu klienta s marketérem

Marketing je součástí každého podnikatelského projektu. Díky zahraničním vlivům a technologiím jsou podnikatelé více otevřeni externím podnikatelským vztahům. Na dílčí dlouhodobé práce, které zahrnuje zpravidla marketing, si najímají profesionály. V letech 2019-2021, kdy ekonomické prostředí zasáhly krizové události, trend kooperativních vztahů na dálku vzrostl a zakořenil do podnikatelského prostředí jako zcela triviální prvek.

Během posledních let jsme tak mohli získat inforamce, ze kterých lze vyhodnotit nejčastěší důvody ukončení spolupráce v rámci obchodního vztahu podnikatel-marketingový správce.

Dva nejčastější důvody jsou:

Špatná práce marketéra

Neznalost pravidel spolupráce

V případě a) je výsledek neprofisionální, obsahující chyby, nepochopení cíle, nedodržení podmínek, špatná komunikace, minimální zapojení a iniciativa. Všechny tyto faktory jste schopni poznat již před spuštěním kampaně. Špatné výsledky z kampaní až po několika týdnech.

V případě b) se nejedná o neznalost spolupráce v rámci mezilidských vztahů nebo spolupráce se třetími stranami, externisty a kolegy. Jedná se o neznalost spolupráce, která pramení ze vztahu mezi vámi a marketérem. Často se jedná o absenci účelové a efektivní komunikace. Výsledkem je neefektivní konverzování o projektu a o tom, co a jak se udělá v budoucnu, když zatím ani nemáte a) hotový projekt b) za sebou jedinou kampaň c) žádná relevantní data, ze kterých by marketér mohl vycházet.

Klient přirozeně řeší projekt, aniž by znal pravidla spolupráce s marketérem. Správci by měli klientovi řádně vysvětlit, jak taková spolupráce probíhá, seznámit ho s pravidly a s nutnostmi včetně časového horizontu a rozpočtové stránky. Marketéři tak předejdou v budouncu nedorozuměním, které vyplynou z proběhlé spolupráce. V ideálním případě by měl každý takový správce předat klientovi soupis podmínek, které potřebuje k výkonu své činnosti.

Pokud chcete vědět, jak spolupracovat s marketingovým správcem, přečtěte si 10 Božích přikázání spolupráce s marketérem.