Women ESS

Na základě Partnerství s neziskouvou organizací INBusiness, která je ústavem pro podporu internacionalizace v podnikání v České republice, jsme přijali výzvu iniciativy Women ESS, která má upozornit na kapitálové rozdíly mezi muži a ženami.

PRAVIDLA PODPORY INICIATIVY WOMEN ESS

1.) Úvědomujeme si, že finanční příjmy a kapitálové možnosti mužů a žen nejsou stejné.

2.) Uvědomujeme si, že finanční výdaje a kapitálové náklady jsou mezi muži shodné, byť mají ženy nižší příjmy.

3.) Rozhodli jsme se reagovat na výše uvedené s přihlédnutím k datům z oblasti EU, která průměrný rozdíl mezd hodnotí negativně pro ženy.

4.) Rozhodli jsme se evropslý průměr rozdílu, který činí 20 % aplikovat do cenové politiky firmy.

5.) Výsledkem takového konání jsou o 20 % nižší sazby služeb pro ženy na mateřské a rodičovské „dovolené“ a pro ženy nad 30 let.

6.) Tímto aplikujeme iniciativu Women ESS do cenové politiky firmy Kaskara, s.r.o. , a to dnem 20.11.2023

CEO, Bc.A.Lucie HRON