Konzultace zdarma

Všichni klienti, kteří si zakoupí program obsahující konzulaci nebo konzultace zdarma, mají nárok na konzultaci v podobě telefonního hovoru, nebo video hovoru. Podmínky konzultací podléhají přesně stanoveným pravidlům.

PRAVIDLA KONZULTACÍ

1.) Některé programy jsou limitované skrze časovou náročnost a individuální přístup.

2.) Některé programy nejsou určené všem.

3.) ROČNÍ KONZULTACE ZDARMA je bonusovou součástí daného programu, kde klient má možnost ptát se a radit v rámci svého podnikání na téma nebo témata, která byla nebo jsou součástí řešené problematiky mentorského programu.

4.) Délka a frekvence konzultace je 15 minut každý měsíc, po dobu stanovenou v příslušném programu.

5.) Konzultace jsou možné navýšit za zvýhodněnou cenu, která je stanovena individuálně nebo dle daného programu.

6.) Mentor může, ale nemusí delegovat konzultační činnost na své asistenty v případě, že mu kapacitní nebo jiné možnosti neumožní přímou konzultaci s menteem.

7.) Konzultace s asistentem je však mimo jiné součástí některých mentorských konzultací. Důvodem je nacvičení předávání informací třetí osobě za účelem zdokonalování komunikace a delegování procesních nebo provozních aktivit.

8.) Konzultace jsou vždy termínované a domluvené předem ve vzájemné shodě mentora a menteeho. Podmínky a způsob konzultace si domlouvají obě strany na základě dohody.

9.) Konzultace se týkají procesů spadajících pod obast podnikání, marketingu a managementu. Neřeší technická specifika, kódování nebo detailní otázky spadající do širší problematiky účetnictví či práva, které náleží profesionálům příslušných oborů. Mentor vás v takovém případě může odkázat na vaši účetní či právního zástupce.

10.) Konzultace spadající do oblasti klíčových strategických oblastí týkající se krizového řízení jako je nákup a prodej podílů, akcií, restrukturalizací v rámci fúzí či splitů a krizového managementu nejsou součástí „konzultací zdarma“.