3 faktory mentora pro váš Small business

Díky snadné dostupnosti informací jsou podnikatelé zahlceni množstvím dat, z nichž jsou mnohá zastaralá nebo nerelevantní. V horším případě splňují obě negativní podmínky. Abyste předcházeli těmto skutečnostem, doporučujeme podnikatelům získávat informace od odborníků, kteří jsou

a)     reálnými experty v oboru b)     lze u nich ověřit aktualita jejich působeníc)     jsou ideálně ve spolupráci s dalšími subjekty

Spolupráce s dalšími subjekty jako jsou firmy, další expertní jednotlivci, komunity, školy, instituce aj., je velmi důležitý faktor, neboť samostatný jedinec nikdy nedokáže odstranit interní slepotu a unifikovaný náhled na danou problematiku. Je bezpodmínečně důležité, aby osoba, od které čerpáte vědomosti, ať už formou psaného textu nebo koučinkem byla součástí oborové komunity nebo jí přidružené pracovní skupiny, ať už v malém nebo velkém rozsahu. Problémem mohou být firmy, které sice mají své týmy, ale nelze z transferu informace rozpoznat, zda na problematice pracoval jedinec, který zprostředkoval nebo zprostředkovává informace na základě řádné analýzy, relevantního sběru dat a jejich aktuálnosti nebo ve spolupráci s kvalifikovaným týmem. Ani výše uvedené nemusí nést dostačující nebo klíčové znaky správného kontrolingu, a to speciálně v souvislosti se sociálními sítěmi, kde lze profesionalita vybrousit do dokonalého klamu a laik ani profesionál to nemusí rozpoznat.

Vždy pro vás musí být klíčové a) relevance b) aktuálnost c) většinová shoda se specifikacemi vašeho businessu