Pohled za kulisy krizí

Migrace, pandemie a aktuální válečný konflikt při bližším pohledu spolu nesou hlavní nebo vedlejší proměnné, které spadají do primárních cílů globálních programů celosvětové agendy.

Hledat viníka mezi globálními aktéry je ztráta času. Jako podnikatelé si tento diskomfort rozhodně odpusťte a neplýtvejte časem. Podnikatel nehledá viníka, ale hledá řešení!.

Jak píši v e-booku „Jak začít podnikat v krizi“ speciálně v časech krize byste se měli zaměřit nejvíce na úpravu či modifikaci vašeho podnikání, pakliže je krizí zasaženo. To stejné platí i pro osobní život, který může v čase krize vyžadovat zněny nebo nestandardní přípravy na neočekávané situace. Nehledejte viníka, ale hledejte různorodé informační zdroje (minimálně tři) a udělejte si vlastní názor s cílem zaměřit se na dopady, které mohou primárně zasáhnout vás, vaše blízké a vaše podnikání. Nic jiného pro vás nemá smysl.


Hledat viníka či umocňovat obvinění, aneb „on to udělal první“, není návrh řešení ani omluva dalšího konání jakékoliv opozice, jejichž následky jsou stejně hrůzné.


Čím více se manželé hádají při rozvodu, tím více trpí děti, čím více se státy přou, tím více trpí lid. Obě strany se však nakonec dohodnou tak, aby z toho vyšly v rámci kompromisu, ale „dětí“ se na názor nikdy neptají. Pokud si myslíte opak, čtěte dál.


Opět zdůrazňuji: „Migrace, pandemie a aktuální válečný konflikt nesou hlavní nebo vedlejší proměnné v rámci primárních cílů globálních programů„.


17 oficiálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v rámci OSN, obsahující vesměs témata primárně směřující k lepší kvalitě života na naší planetě. To je oficiální verze. Zda existuje neoficiální plán, nechám na svobodném úsudku každého. Zda jsou tyto návrhy tím nejlepším modelem, zda budou jednotlivá kritéria splněna za cenu poměrného procenta ztráty lidských životů, omezení svobod atd., a zda jsou machinace se světovou politikou, ekonomikou a koneckonců i s lidskou myslí výsledkem nejlepšího scénáře, který vzešel z mnoha jiných, nechám opět na vás.


Více skeptický pohled je pohled orwellovského světa, který doprovázel v určitém stupni již mnoho historických období včetně tohoto. I když žijeme v blahobytu, pro obyčejného člověka je to za cenu času, který netráví s blízkými, za cenu informační, dovednostní a dokonalostní přesycenosti a nakonec i zdraví. Paradoxem je, že navzdory pohodlí, ve kterém žijeme a zdánlivé demokracie, jsme příkladným odrazem období baroka. Toho období, kdy probíhala silná rekatolizace a tmářství sloužilo jako médium strachu, neboť, když se lidé bojí, jsou lépe ovladatelní. Marketing spolehlivě vyplnily církevní bratrstva a řády, které sloužily k manipulaci společnosti. Kdybyste v té době měli rakovinu, byly byste podezření z vampirismu apod. Dnes je nevítaný názor také rakovinou. Místo řádů a bratrstev se užívají televizní kanály a apel na tmářství podněcující strachy v lidech je rovněž na denním pořadu i bez krizí. Zprávy nás neinformují o příležitostech, ale o hrozbách.


Tak či tak, obě varianty výše uvedeného mají jeden společný jmenovatel – globální kooperaci. K dosažení jednotlivých kritérií v rámci „blaha lidstva“ dochází skrze dílčí procesy, které jsou pravděpodobně nejvíce vyhovujícím scénářem. Můžeme zase spekulovat zda pro všechny, nebo pouze pro „vrcholový management“.


Cílem je partnerství ke splnění cílů v jehož faktech se lze dočíst, že migranti a uprchlíci jsou největším zdrojem externího financování rodin v chudších státech a druhým největším zdrojem kapitálu. Těmto finančním tokům se říká remitence a v zemích s nízkým a středním příjmem jsou jediným zdrojem příjmu mnoha chudých domácností.

V takovém modelu se na vymýcení chudoby (1 cíl) a udržitelném rozvoji nebudou podílet pouze zahraniční investoři, ale také lidé, pracující v bohatších zemích, kteří posílající peníze svým rodinám. (V roce 2019 jejich objem podle odhadů dosáhl 550 mld. USD, tedy nejedná se o malé sumy).


Na určitých úrovních spolu státy spolupracují a spolupracovat musí. Během Covidu, Ruská vláda po celý čas kooperovala se Západem a financovala např. společnost AstraZeneca. Rusko je stále součástí mezinárodních organizací a vysoce postavení lidé jsou stále členy mnoha mezinárodních spolků. Čekat nějaké šílené scénáře je zcela zbytečné a lze to vidět v každém mediálním titulku, pokud nahlédnete blíže k jeho významu.


Pokud podnikáte měli byste vidět právě za tyto kulisy, abyste věděli, na jaké změny se připravit a neřešit „zda bylo první vejce nebo slepice“.


Více v článku „Kryptoměny, válka a jak to spolu souvisí“, který nese konkrétní detaily.

Autor: Luci Hron