Jak měřit efektivitu podnikatelských procesů

Pokud podnikáte nebo jste v pilotní fázi podnikatelského projektu, měli byste čas od času zanalyzovat rozmístění finančních zdrojů, které jste v minulosti udělali. Tato alokace se týká podnikání, nikoli investic, proto tyto analýzy dělejte minimálně každý druhý a čtvrtý kvartál. Budete-li hodnotit krátkodobě, dělejte tak vždy pro konkrétní zdroj (např. marketing, inovace, lidské zdroje, technologie, kooperace, …).

Pozor! Marketingové aktivity potřebují minimální časový horizont. Jak velký zjistíte zde.

Abychom si co nejjednodušším způsobem vysvětlili, jak se dívat na efektivitu podnikatelských procesů, budeme vycházet z triviálních příkladů. Vzorem nám poslouží stát, jako symbol velkého podnikatele, který musí stejně jako vy alokovat finanční prostředky do jednotlivých sfér. Vy jako podnikatelé se snažíte udržet na trhu a prosperovat, stát jako ekonomický subjekt taktéž.

K roku 2022 můžeme s jistotou říct, že provoz státu zdražuje. Zaměstnanci pracující ve veřejném sektoru jsou placeni de facto (někteří nepřímo) z peněz daňových poplatníků a je jich téměř 950 tisíc. Jedná se tak o ¼ všech zaměstnanců v Česku.

Jak to už v podnikání bývá, nikdo vám neřekne, co je dokonalý stav. V podnikání, tak jako v životě máte jedinou jistotu: „Jediné, co je jisté je, že nic není jisté“

Co měřit, pokud chcete znát efektivitu procesů v podnikání?

a) Data, která již máte v rukou.

b) Srovnávejte je napříč trhem aktuálně.

c) Nebo v rámci dat z minulých let.

Mnohé proměnné však neuvidíte. Jak tedy změřit jednoduše efektivitu svých podnikatelských procesů?

Podívejme se na příklady níže:

→ Stát zaměstnává cca 40 tisíc policistů, což ve výsledku znamená, že na 1 policistu připadne ochrana 250 občanů. V Evropské unii tak držíme třetí místo hned za Kyprem a Maltou. Výsledek by se měl projevit nejen na snížení kriminality, ale také v dalších sférách pomoci občanům. Pokud tomu tak není, vydávat peníze tímto směrem není efektivní. Česko se řadí ve světe mezi nejbezpečnější země světa, k hodnocení míry přímé souvislosti s výše uvedeným by byla nutná hlubší analýza. Dalšími hodnotícími faktory mohou být rychlost, kvalita, transparentnost, atd.

Úroveň školství klesá, alespoň tedy v základním vzdělání, i když stát zaměstnává více pedagogů. V Česku je více než 950 tisíc žáků základních škol a 90 tisíc pedagogů, což je o 1/3 více než před lety. Můžeme tedy vyhodnotit, že alokace finanční zdrojů ze strany státu tímto směrem není efektivní a nepřispívá ke zvyšování úrovně znalostí. Ke zvýšení úrovně tedy dojde, když se finance poskytnou na podporu jiného procesu (např. na posílení čtenářské gramotnosti, která je v Česku žalostná). Umění porozumět textu, přemýšlet o něm a využít ho k dosažení cílů, je klíčové nejen pro život, ale také pro podnikání. Níže můžete přidat své návrhy k efektivnější alokaci.

Tímto způsobem přemýšlejte nad alokací finančních prostředků ve vašem podnikání a sledujte efektivitu zavedených procesů. Analyzujte alokaci peněz a zhodnoťte, zda jejich pumpování k vybranému zdroji přináší takové výsledky, které očekáváte.

Pokud ano, vyhodnoťte rovněž zda je financování efektivní. Očekávané výsledky totiž mohou být dle předpokladů, ale v důsledku interních změn ve firmě nebo změn tržních, již nemusí plnit relevantní očekávání, nebudou tedy efektivní.

Luci Hron | Kaskara