Vypalování vlastního podnikání

Vypalování je způsob managementu, který se zaměřuje na sekundární místa businessu. Díky němu získá podnikatel zůstatek podnikatelské biomasy, onen zbytek výhradně klíčových prvků, kterými by se měl zabývat.

Jedná se o efektivní způsob řízení, který reaguje na měnící se prostředí. Vypalování je řízené a zohledňuje interní stav podnikatele a současně aktuální situaci na trhu (vliv krizí, startapů, inovací a neočekávaných změn). Vypálení ma kladný dopad na organizaci, ale také na management a CEO, jelikož v po očistě se vedení soustředí na podstatné procesy a dokáže tak předat relevantní a jasné úkoly dalším spolupracovníkům.

Vzorec původem pochází z oblasti managementu ochrany přírody. Vypalování sekundárních míst např. vřesovišť nebo trávníků je řízeno cíleně a v rozumné míře. Vypálením dosáhnete odstranění nadzemní biomasy vč. stařiny, která se těžko rozkládá a blokuje klíčení.


3 důvody, proč vypálit váš business

Vypálením podnikatelské biomasy získáte nový, vyčištěný prostor pro rozvoj (v počátcích úpadku vám pomůže ke stabilizaci). Podnikatelskou biomasu představují staré produkty, stará místa, neefektivní marketingové kanály, smlouvy, které již nemají opodstatnění či legislativní váhu, zastaralý obsah a mnoho dalších. Nevypalujte historii, ale to zastaralé až „zkažené“.

Vypálením dosáhnete rychlého pokroku, neboť cíleně odstraníte to, co se stejně pomalu rozkládá, není efektivní a blokuje rozvoj společnosti.

Vypalování provádějte na dílčích částech, než se rozhodnete odstranit celou „plochu“. Počkejte si na výsledky, které mohou být ve vícero formách. Těmi přímými budou úspory času, úspory finančních prostředků, energií a zvýšení výkonnosti lidských zdrojů, které se budou zabývat klíčovými procesy a podstatnými úkoly. Jako bonus se tyto změny nejvíce odrazí na vás jako na majiteli, CEO nebo manažerovi společnosti.

Risk Management

Jak pracovat s podnikatelskou biomasou?

Kterou odstranit, kdy a v jaké míře? Kterou naopak využít? Vypalování je předproces Monetizační strategie, kde tuto problematiku probíráme do detailu a aplikujeme ji přímo na váš projekt.

Postup je jednoduchý

  • Vypálování
  • Monetizační strategie

Proč je Monetizační strategie postupujícím řetězcem podnikatelského RE? → Resetu, restartu, refreshe, rekonvalezcence apod. Protože po vypálení zůstane pouze to klíčové, na které se strategie zaměřuje.