Monetizační strategie

Strategie, která nakopne váš projekt

Monetizace neboli zpeněžení je proces, kdy z nevýdělečného děláte výdělečné. Dotýká se obsahu, produktu, umístění, ale také jeho rozvrstvení a zvýšení atraktivity. Zaktivujete procesy, které již využíváte nebo můžete využít, tak aby plnily účel zvýšení konvertibility a generování příjmů.

Základní monetizace v sobě skýtá jak strategické prvky marketingu, tak risk managementu. Plná monetizace souvisí se vším, čím firma disponuje. Naučím vás postupy, jak pohlížet na projekt tak, abyste z něj vytáhli veškerý jeho potenciál. Výsledkem je vyváženost businessu, vhled do vlastních finančních i nefinančních oblastí a stabilní a zdravý projekt.


Strategie, která pracuje komplexně

Monetizační strategie je strategie, která vás naučí principy, které zohledníte nejen v podnikání, ale také v osobním životě. Naučí vás, jak poznat váš produkt z větší perspektivy, ale také do hlubokého detailu. Díky ní získáte jasný přehled, jak přistupovat k vašemu podnikání.

Uplatníte ji nejen na začátku projektu, ale i během jeho procesu. Je vhodná pro každého, kdo chce inovovat, mít v podnikání stabilitu a naučit se, jak využít možností, které zvyšují míru konverzních hodnot, a to finančních i nefinančních.


Co touto službou získáte?

 • Konkurenční výhodu a komplexní pohled na podnikání
 • Nový model vnímání efektivního rozložení cash flow
 • Zjistíte, jak váš projekt může víc vydělávat
 • Poznáte silné a slabé stránky podniku z pohledu dat
 • Získáte podklady pro relevantní rozhodování
 • Naučíte se, jak využívat dostupné zdroje
 • Naučíte se, jak využívat slabin v podnikání

Základní Monetizace: 4.600 Kč

 • Školení monetizační strategie (130 min)
 • Podklady pro aplikaci strategie
 • Individuální konzultace pro váš projekt

Standardní Monetizace: 12.650 Kč

 • Školení monetizační strategie (130 min)
 • Finanční analýza podniku (zjištění silných a slabých stránek)
 • Návrh změn a modifikací
 • + BONUS: Doporučení, propojení, PR.

Pro koho je školení vhodné

 • Základní monetizace je vhodná pro začínající podnikatele. Díky ní získají od startu vysokou konkurenční výhodu a střízlivý nejen finanční pohled na své podnikání.
 • Standardní monetizace je vhodná pro stávající podnikatele a MSP. Vlastníci nebo manažeři zjistí, jak se dívat komplexně na projekt z pohledu monetizace, efektivity a profitability. Zjistí slabé a silné stránky podniku z pohledu dat finanční analýzy, poznají procesy a zdroje využitelnosti pro zvýšení efektivity. Budou schopni učinit relevantní rozhodnutí, aplikovat změny a zvýšit profitabilitu.
 • Pro každého, kdo má projekt, který touží nakopnout a nenavyšovat náklady.
 • Pro ty, kteří chtějí poznat princip monetizace a nepřicházet o peníze tam, kde to může vydělávat.

Smlouva o mlčenlivosti

Před školením spolu podepíšeme smlouvu o mlčenlivosti, abyste měli jistotu, že jsou vaše informace u mě v bezpečí.


Volné termíny pro rezervaci od 12.10.

 decoding