Finanční analýza

fINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

Odhalte silné a slabé stránky projektu

Chcete-li mít kvalitní přehled o výkonu vašeho podniku a předejít krizovým situacím, je základní finanční analýza nejlepším řešením. Odhalí silné a slabé stránky a odhalí finanční kondici projektu. Výsledek finanční analýzy pomáhá vlastníkům i managementu při dalším rozhodování v oblasti řízení a strategie.

Možná jste vizionář, zkušený CEO nebo obchodní expert, ale projekty můžete strategicky řídit jen pokud máte precizní přehled o jejich financích.


Relevantní data místo hypotéz

Finanční analýza není pouze pro giganty, naopak měla by být cílem zájmu každé firmy, neboť pokud chcete zůstat na trhu a být dlouhodobě konkurenceschopní, nepřežijete ve zdraví, když vaše strategická rozhodování budou konaná na základě hypotéz nebo intuitivních odhadů.

V dnešní době, kdy je tržní prostředí atakováno krizemi, je přehled o finančním zdraví podniku pro každý podnikatelský subjekt neoddělitelnou součástí strategického řízení.


Váháte vstoupit do tajů finančních dat?

 • Finanční analýza vám pomůže k relevanci dat
 • Ušetří vám peníze a můžete díky ní předejít krizi
 • Zjistíte výkonnost společnosti
 • Můžete se porovnat s konkurenty v odvětví
 • Zjistíte, kde jsou slabé a silné stránky projektu
 • Získáte data hlavních poměrových ukazatelů
 • Můžete získat přehled o nových příležitostech k růstu

Základní finanční analýza: 12.000 Kč

 • Výstupem je dokument finanční analýzy
 • Interpretace obsahu finanční analýzy
 • Odhad silných a slabých stránek projektu

Standardní finanční analýza: 22.000 Kč

 • Výstupem je dokument finanční analýy
 • Interpretace obsahu finanční analýzy
 • Hlubší pohled na data
 • Návrh změn a modifikací

Pro koho je finanční analýza vhodná

 • Základní finanční analýza je vhodná pro menší subjekty a individuální projekty. Díky ní získají potřebná data pro své budoucí rozhodování, konkurenční výhodu a střízlivý finanční pohled na své podnikání. Budou lépe předcházet krizím a šokovým výkyvům.
 • Standardní finanční analýza je vhodná pro střední podniky a pro subjekty nacházející se již v krizi. Vlastníci nebo manažeři zjistí, míru dopadu krizového stavu, slabé a silné stránky podniku díky kterým mohou upravit řízení procesů a zvrátit krizi, získají informace pro investory a externí partnery. Poznají procesy a zdroje využitelnosti pro zvýšení efektivity. Budou schopni učinit relevantní rozhodnutí, aplikovat změny a zvýšit profitabilitu.

Smlouva o mlčenlivosti

Součástí poskytnutí služby je smlouva o mlčenlivosti pro vaši jistotu ohledně bezpečnosti předaných citlivých dat a informací.


Zpracování a konzultace finanční analýzy

 data-srcset