Projekty zaměřené na bezpečí

  • Business Lemodane pro mladé z oblasti krizového řízení
  • Projekt prevence osobní bezpečnosti
 decoding

Společensky prospěšné projekty

 decoding

Business Lemonade pro mladé podnikatele

Lekce krizové problematiky v podnikání na startu.

Konzultace pro podnikatele

Krizové situace v oblasti osobní bezpečnosti

Poskytujeme přednášky ohroženým ženám a mladým.

Marketing rychlokurz

Projekt prevence osobní bezpečnosti

Je projekt, který financujeme pro podporu bezpečnosti.

Společně budujeme lepší společnost

Krizový management nepatří pouze do podnikání, ale také do osobního života

 decoding

Projekty s větším přesahem

Podporujeme znevýhodněné podnikatele v krizi

Nejen pandemie, ale také válka a další globální krize, o kterých se tolik nemluví značně ovlivňují podnikatelské prostředí. Mnoho podnikatelů se dostává do situace, kdy musí řešit, jak své podnikání udržet, aby bylo dále konkurenceschopné a odolné proti neočekávaným změnám.

Pořádáme Business Limodane session pro mladé a začínající podnikatele, kde komunikujeme jejich vize a učíme je, aby již v začátcích mysleli na nenadálé změny a byli připraveni zahrnout do podnikatelské strategie kroky a metodiku, která bude preventivním opatřením a štítem jejich podnikání.

Poskytujeme Meet Homebase One to One pro zkušené podnikatele nad 50 let, kteří potřebují nový akcelerátor pro svůj business a poznat principy moderní doby v podnikatelském přostředí. Děláme strategické změny a oživujeme jejich vize. Učíme metodu vypalování, monetizační strategii aj.

 

Podporujeme ženy a mladé v oblasti osobní bezpečnosti

Jakkoli je toto téma vzdálené od podnikání, souvisí s ním více než bychom čekali. Chceme, aby spokojená podnikatelka, byla také spokojená matka a partnerka a hlavně, aby byla spokojená jako žena sama pro sebe. Jedině tak bude tím nejlepší přínosem pro společnost, neboť bude motivovat druhé a budovat vztahy s dalšími subjekty.

Společnost Kasraka finančně podporuje Projekt prevence osobní bezpečnosti, který se zabývá otázkami sebeobrany ve smyslu domácího násilí a napadení na ulici. Toto téma je velmi opomíjené při tom dle obecných statistik se každý třetí člověk setkal s domácím násilím a dva z pěti dospělých byli obětí sexuálního obtěžování nebo násilí.

CEO Kaskara na toto téma poskytuje konzultace One to One, ale také přednáší pro skupiny.

 

 

Podnikání, které má pozitivní dopad na společnost je to správné podnikání

 decoding