Start Risk mentoring

Risk managemet pro začátečníky

Promýšlíme, navrhujeme a vylepšujeme podnikatelské strategie z pohledu krizového managementu. Pokud plánujete začít business, navrhněte ho jako Projekt, který obsahuje praktiky řízení rizik, abyste předešli krizím. Přidáme do vašeho podnikatelského plánu strategie, abyste od začátku budovali dlouhodobě životaschopný business.

Nezáleží, v jaké fázi podnikání se nacházíte, zda je vám 20 nebo 60 let či zda podnikáte živě nebo onlině. Naučíme vás, jak pracovat s riziky. Dáme vám rady, jak postupovat, abyste vaši vizi zformulovali do Projektu bezpečně, aby její řídící procesy byly efektivní a strategicky rentabilní.

Jak vám start risk mentoring pomůže?

 • Získáte k sobě externího krizového manažera.
 • Odhalíte vnitropodnikové slabiny a vnější hrozby.
 • Získáte návrhy a postupy, jak aplikovat risk management.
 • Zakomponujete risk strategii do podnikatelského plánu.
 • Poznáte základní oblast krizového řízení pro MSP.
 • Naučíte se správu projektů.
 • Poznáte moderní hrozby a risk marketing.
 • Bonus: Naučíte se jak expandovat z nulové fáze.
 • Bonus: 160 stran základní podnikatelské problematiky.

Kolik to stojí?

 • Školení Risk managementu pro MSP, 4500 Kč, + ePříručka „Jak začít podnikat“ zdarma.
 • Start mentoring, 9000 Kč, zahrnuje úvodní 2-3 hodiny s mentorem, zpracování výstupu, holistický pohled a mapování oblasti trhu.
 • Úvodní setkání se doporučuje osobně a slouží k tomu, aby Mentor získal jasný výstup mimo data. Mentor v této fázi klade otázky a zpovídá klienta s cílem určení relevantního zadání pro řešení RM.
 • Distanční mentoring: Cena individuální dle Projektu.

Pro koho je mentoring?

Pro podnikatele, kteří chtějí podnikat dlouhodobě a stabilně v krizi nebo v konjunktuře.

→ Pro podnikatele a tvůrce projektů, kteří tvoří morální hodnoty a dlouhodobé obchodní vztahy.

Smlouva o mlčenlivosti

Před mentoringem podepíšeme smlouvu o mlčenlivosti, protože budeme pracovat s citlivými daty vašeho podnikatelského plánu.

Holistika Projektu

Holistická analýza je výstupem Start Risk mentoringu a slouží k získání relevantních dat pro strategické účely, se kterými klient následně pracuje.

Risk Management

Risk Management pro MSP

Malé a střední podniky provádí analýzu rizik na začátku podnikání, nového projektu nebo když je třeba učinit významné rozhodnutí. MSP čelí mnoha stejným rizikům jako korporáty, ale často nedisponují finančními a logistickými zdroji jako velké společnosti.

Dokonce i online podnikatelé čelí rizikům a mají omezené zdroje. Musí o to více věnovat pozornost hrozbám a tržním příležitostem.


E-manual: Od nápadu k podniku

JAK ZAČÍT PODNIKAT

V aktualizaci pro rok 2024

Podnikatelská příručka, která vás provede celou cestou od vize až po smysluplný Projekt. Ukáže vám, jak naložit s ideou podnikání a zorientovat se v nulové fázi. Plynule vás povede od myšlenky k podniku krok za krokem. Doporučí vám formu společnosti, seznámí vás se základy účetnictví, práva i s finanční gramotností. Vysvětlí vám lidsky strategii, podnikatelský plán, cenotvorbu i marketing. V manuálu budete mít vše na jednom místě. Je aktuální k roku 2023 a nově se opět aktualizuje. Nese poselství etického podnikání a moderních témat.

OD NÁPADU K PODNIKU JIŽ BRZY K ROKU 2024!


Risk management in business plan

Položte si otázku: Vyplatí se chvíli analyzovat vaši marketingovou strategii, abyste získali definici marketingového rizika? Zjistili potenciál pro selhání, ztráty a odlivu finančních prostředků? Byly si vědomy hrozeb, ale i příležitostí, kterých může váš projekt využít?

Marketingové aktivity jsou neoddělitelně spjaty s rizikem, proto zahraniční businessmani využívají technik marketingového řízení rizik. Proč se jim věnovat na začátku? Více na stránce zde.


LUCI HRON RISK MANAGER

Podnikatelský plán je první dokument, který na začátku podnikání budete tvořit, abyste vykreslili vize do konkrétních stop, definovali cíle, sílu a slabost záměru a finanční predikci. Je vaším budoucím průvodcem, neboť do něj popíšete postup, strategii a taktické kroky, jak docílit stanovených výsledků.

Stanovení rizik je nepatrnou součástí tohoto dokumentu, často špatně definovanou skrze hypotetický odhad, kterým celý business plán ve skutečnosti je. Pomůžeme vám s definicí rizik a nastavení opatření, aby váš projekt byl dlouhobě silný.

MIOWEB KASKARA

Online podnikatelé jsou specifickou podnikatelskou skupinou, která má rozhodně místo na moderním podnikatelském poli. Jejich specifika a problémy jsou rozdílné. Jsou ovlivňováni americkými principy, které v evropském prostředí nemusí vždy fungvat a často jsou vystaveni mnoha informacím, které nejsou relevantní a jejich aplikace nemusí být efektivní a bezpečná z pohledu řízení rizik ani z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a aktuálnosti tržních podmínek pro éru 2023-2030.

V této problematice spolupracujeme mimo jiné s Partnerem Mioweb, jedním z nejlepších poskytovatelů softwaru pro digitalizaci podnikání.

Snadné nastavení webu i plnohodnotnou automatizaci prodeje můžete mít funkční za pár hodin. MIOWEB.

Prevence řízení rizik pro MSP

 data-srcset