Start Risk mentoring

Risk managemet pro začínající podnikatele

Promýšlíme, navrhujeme a vylepšujeme podnikatelské strategie z pohledu krizového managementu. Pokud plánujete rozjet podnikání, udělejte to tak, aby váš projekt obsahoval risk strategie, které vám pomohou předejít krizím. Přidáme do vašeho podnikatelského plánu strategie, abyste od začátku budovali dlouhodobě životaschopný business.

Nezáleží, zda jste ve fázi příprav nebo již podnikáte, zda je vám dvacet nebo padesát. Naučíme vás, jak přemýšlet a pracovat s riziky. Dáme vám rady, jak postupovat, abyste vaši vizi zformulovali do projektu bezpečně, aby její řídící procesy byly efektivní a strategicky rentabilní.

Jak vám start risk mentoring pomůže?

 • Získáte zpětné vazby CEO., projekťáka a krizového manažera.
 • Zakomponujete risk strategii do podnikatelského plánu.
 • Získáte návrhy a postupy, jak aplikovat risk management.
 • Poznáte základní oblast krizového řízení a správy projektů.
 • Odhalíte vnitropodnikové slabiny a vnější hrozby.
 • Pochopíte, jak aplikovat risk marketing.
 • Naučíte se jak expandovat z nulové fáze.
 • Bonus: 160 stran základní podnikatelské problematiky.

Kolik to stojí?

 • Mentoring stojí 4890 Kč, délka je individuální.
 • Setkání dle domluvy osobně či online.
 • Zůstáváme v kontaktu ve vztahu mentor-mentee.

Pro koho je mentoring?

Pro podnikatele a vizionáře, kteří chtějí podnikat dlouhodobě, bezpečně a stabilně v krizi nebo konjunktuře. Pro ty, co budují business s příjmem, který bude schopen uživit rodinu. Pro každého, kdo chce tvořit morální hodnotu, dlouhodobé vztahy a vlastní sebehodnotu.

Smlouva o mlčenlivosti

Před mentoringem podepíšeme smlouvu o mlčenlivosti, v případě, že budeme pracovat s citlivými daty vašeho podnikatelského plánu.

Klíčová témata začínajícího podnikatele na Start Mentoringu

 • Váš projekt a vaše cíle
 • Holistický pohled na projekt
 • Znalost a analýza trhu
 • Risk management v praxi
 • Tržní potenciál
 • Životaschopnost projektu
 • Strategie krizového řízení
 • Tržní segmentace
 • Online risk management a risk marketing

E-book: Jak začít podnikat

Jak začít podnikat

Váš bonus: Od nápadu k projektu

Tento jedinečný e-book vás provede celou cestou od vaší vize až po smysluplný projekt. Ukáže vám, jak vybrat ten správný nápad, jak začít z nulové fáze od myšlenky k budování podniku. Tento průvodce vás vezme za ruku a krok za krokem vás povede. Doporučí vám formu společnosti, seznámí vás se základy účetnictví, práva i finanční gramotností. Vysvětlí vám lidsky strategii, podnikatelský plán, cenotvorbu i marketing. V e-booku budete mít vždy vše na jednom místě. Je aktuální k roku 2022 a nese poselství motivace a etického podnikání včetně mnoha bonusů.

CHCI E-BOOK JAK ZAČÍT PODNIKAT →


Risk management in business plan

Položte si otázku: Vyplatí se chvíli analyzovat vaši marketingovou strategii, abyste získali definici marketingového rizika? Zjistili potenciál pro selhání, ztráty a odlivu finančních prostředků? Byly si vědomy hrozeb, ale i příležitostí, kterých může váš projekt využít?

Marketingové aktivity jsou neoddělitelně spjaty s rizikem, proto zahraniční businessmani využívají technik marketingového řízení rizik. Proč se jim věnovat na začátku? Více na stránce zde.


LUCI HRON RISK MANAGER

Podnikatelský plán je první dokument, který na začátku podnikání budete tvořit, abyste vykreslili vize do konkrétních stop, definovali cíle, sílu a slabost záměru a finanční predikci. Je vaším budoucím průvodcem, neboť do něj popíšete postup, strategii a taktické kroky, jak docílit stanovených výsledků.

Stanovení rizik je nepatrnou součástí tohoto dokumentu, často špatně definovanou skrze hypotetický odhad, kterým celý business plán ve skutečnosti je. Pomůžeme vám s definicí rizik a nastavení opatření, aby váš projekt byl dlouhobě silný.

Happy Hours na Business Limonade BRNO

Jedinečná šance zúčastnit se hromadných setkání, kde můžete neoficiálně probrat váš nápad

 • Business Limonade je projekt, který je primárně určený pro mladé nadšence podnikání.
 • Bude se konat jednou za dva měsíce, poslední pátek v měsíci od 9:00 do 12:30.
 • Další Business Limonáda začíná 28.12.2022.
 • Pokud máte nápad nebo byste rádi získali zpětné vazby nezávislých osob, tohle je přesně akce pro vás.
 • Ačkoli je projekt zaměřený primárně pro mladé, vítáme zde každého v jakémkoli věku.
 • Akce se bude konat v lokalitě Brno-sever → pro přihlášení na akci se můžete předběžně přihlásit prostřednictvím e-mailu.
 • Akce se zúčastní vždy dva podnikatelé, kteří budou mít přednes na dané téma v délce 30 minut, přednes bude interaktivní.
 • Témata na měsíc prosinec: Podnikání v roce 2023 z pohledu risk managementu.

Napište si o školení nebo registraci na Business Limonade

 decoding